Bine ați venit la Premio România!

Căutare de partener Premio

Politica de confidențialitate online
Politica de confidențialitate online
25.05.2018
Politica de confidențialitate online („Politica”) se aplică pentru numele site-ului web Premio de la adresa http:// https://www.premio.ro („Site-ul web”).
Angajamentul Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. față de confidențialitate
Goodyear Tire & Rubber Company și societățile sale afiliate respectă viața privată a persoanelor fizice și apreciază încrederea pe care ne-o acordă vizitatorii site-urilor noastre web, clienții noștri, furnizorii noștri și alte persoane cu care facem afaceri. Ne străduim să prelucrăm datele cu caracter personal (astfel cum sunt definite mai jos) în conformitate cu legile țărilor în care facem afaceri. În Uniunea Europeană, această legislație include, începând cu 25 mai 2018, Regulamentul general privind protecția datelor („RGPD”)[1].
La fiecare vizită pe Site-ul nostru web, Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o., ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, Polska (denumită în continuare și „Goodyear” sau „noi”) va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (astfel cum sunt definite mai jos). În acest context, Goodyear va acționa în calitate de operator, adică în calitate de persoană responsabilă de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, având în vedere faptul că stabilește motivul și modul în care sunt prelucrate aceste date.
Scopul acestei Politici este de a vă informa și de a vă explica în mod transparent:
 • de ce și cum colectează, prelucrează și păstrează Goodyear datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • ce anume implică calitatea sa de „operator” al datelor dumneavoastră cu caracter personal; și
 • care sunt drepturile și obligațiile dumneavoastră în raport cu această prelucrare.
Definiții
În scopul prezentei Politici, se aplică următoarele definiții:
date cu caracter personal” înseamnă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă[2];
prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea, iar verbul „a prelucra” se interpretează în consecință; și
persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului. Persoanele împuternicite de Goodyear pot fi filiale, societăți afiliate sau furnizori și prestatori de servicii terți. În toate cazurile, Goodyear va încheia un contract de prelucrare a datelor cu persoana împuternicită de operator pentru a se asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu RGPD.

Colectarea informațiilor
Metoda de colectare
Când navigați pe Site-ul web, unele date cu caracter personal sunt colectate pur și simplu ca urmare a navigării. Totuși, pentru unele funcții ale Site-ului nostru web, poate fi necesar să furnizați Goodyear, în mod voluntar, date cu caracter personal suplimentare.

Categorii de date cu caracter personal colectate
Colectăm următoarele informații de la vizitatorii site-ului web:
 • adresa dumneavoastră IP;
 • domeniul furnizorului dumneavoastră de servicii de internet;
 • tipul și versiunea motorului de căutare, ale sistemului și platformei dumneavoastră de operare;
 • informații privind paginile vizitate, informațiile căutate, timpul petrecut pe Site-ul web și alte statistici;
 • informații privind obiceiurile și preferințele dumneavoastră.
Dacă doriți să aveți acces sau să beneficiați de anumite caracteristici ale Site-ului nostru web, este posibil să vă solicităm să ne furnizați următoarele informații suplimentare:
 • informații de identificare de bază (precum numele, adresa poștală/de e-mail și numărul dumneavoastră de telefon);
 • conținutul formularelor de contact completate prin intermediul Site-ului nostru web;
 • detalii de conectare; și
 • alte informații relevante pentru orice sondaj pe care este posibil să îl realizăm cu privire la utilizarea Site-ului web.
Vă rugăm să rețineți că, în unele țări, informațiile de identificare a autoturismului pot fi obținute și din surse disponibile public, la care avem acces pentru a asocia numărul de înmatriculare cu informațiile de identificare a autoturismului.
Prelucrarea plăților, inclusiv a plăților efectuate cu carduri de debit și de credit, este realizată de furnizori de servicii terți, iar Goodyear nu prelucrează și nici nu păstrează informații despre cardurile dumneavoastră de credit sau de debit, legate de tranzacțiile realizate prin intermediul Site-ului web.

Consecințele refuzului de a furniza date cu caracter personal
Nu aveți nicio obligație legală de a furniza către Goodyear datele dumneavoastră cu caracter personal. Vă rugăm să rețineți totuși că, în anumite circumstanțe, refuzul de a furniza date cu caracter personal sau de accepta unele module cookie sau setări ale browserelor ar putea să vă afecteze experiența de navigare și să vă împiedice să utilizați anumite caracteristici ale Site-ului web.
De aceea, de fiecare dată când sunt colectate date cu caracter personal (de exemplu, prin intermediul formularelor), vom preciza dacă furnizarea unor astfel de date este obligatorie (de exemplu, prin folosirea unui asterisc) și consecințele refuzului de a furniza datele solicitate.

Modulele cookie și alte tehnologii similare
Site-ul nostru web poate folosi „module cookie” sau „semnalizatoare web”. Un „modul cookie” este un fișier text care poate fi plasat pe computerul, dispozitivul sau sistemul dumneavoastră atunci când vizitați Site-ul nostru web. Modulele cookie permit Goodyear să vină mai bine în întâmpinarea nevoilor vizitatorilor Site-ului web, oferind o experiență personalizată. Acestea conțin informații care sunt colectate de pe dispozitivul dumneavoastră și trimise înapoi la Site-ul web la fiecare vizită ulterioară, pentru a-și aminti acțiunile și preferințele dumneavoastră trecute. Informațiile colectate nu conțin numele, adresa, numărul de telefon sau adresa dumneavoastră de e-mail.
Consultați Politica noastră privind modulele cookie pentru mai multe informații privind utilizarea acestora.

Securitatea
Având în vedere stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul cu diferite grade de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, Goodyear adoptă măsuri de precauție adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sa împotriva pierderii, utilizării abuzive, consultării neautorizate, divulgării, modificării și distrugerii și pentru a reacționa la utilizarea abuzivă, pierderea sau consultarea neautorizată a acestor date cu caracter personal.
Informațiile colectate de Goodyear pot fi stocate pe sisteme de stocare a datelor, care aparțin terților (consultați secțiunea „Beneficiarii terți” de mai jos). În aceste cazuri, Goodyear le solicită, de asemenea, terților respectivi să pună în aplicare practici și sisteme de securitate pentru a asigura securitatea informațiilor.

Scopurile și temeiul juridic al prelucrării
Scopurile prelucrării
Goodyear și persoanele împuternicite de aceasta, care acționează în numele Goodyear, utilizează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în următoarele scopuri:
 • înregistrarea și administrarea utilizatorilor (cum ar fi administrarea conturilor și furnizarea de răspunsuri la întrebări);
 • măsurarea gradului de utilizare a Site-ului nostru web (inclusiv elaborarea de statistici de utilizare);
 • transmiterea periodică de e-mailuri promoționale cu privire la produsele noastre, de oferte și informații speciale pe care dumneavoastră sau compania pentru care lucrați le puteți considera interesante, folosind adresa de e-mail furnizată (dacă este cazul);
 • transmiterea de invitații de a participa la sondaje online;
 • solicitarea de feedback cu privire la produse și servicii;
 • îmbunătățirea Site-ului nostru web;
 • comunicarea cu dumneavoastră în urma unei cereri primite din partea dumneavoastră.
Informațiile pe care le furnizați cu privire la înregistrarea online a garanției anvelopelor nu vor fi utilizate în scopuri de marketing.

Temeiul juridic al prelucrării
Ne este interzis să prelucrăm date cu caracter personal fără un temei juridic solid. Prin urmare, vom prelucra datele cu caracter personal numai dacă:
 • am obținut în prealabil consimțământul dumneavoastră;
 • prelucrarea este necesară pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale față de dumneavoastră sau pentru a face demersuri, la cererea dumneavoastră, înainte de încheierea contractului;
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor legale sau de reglementare (de exemplu, cerințe fiscale sau contabile); sau
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Goodyear și nu afectează în mod nejustificat interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale. Vă rugăm să rețineți că, la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe acest temei, încercăm întotdeauna să păstrăm un echilibru între interesul nostru legitim și confidențialitatea datelor dumneavoastră.
Exemple de astfel de „interese legitime” includ:
 • beneficierea de servicii eficiente din punctul de vedere al costurilor (de exemplu, am putea decide să utilizăm anumite platforme oferite de furnizori externi pentru a prelucra datele);
 • oferirea produselor și serviciilor noastre clienților noștri sau clienților potențiali;
 • o gestionare și o administrare mai bună a relației cu clienții noștri și a datelor acestora;
 • îmbunătățirea calității serviciilor oferite clienților noștri, ținând cont de preferințele acestora în ceea ce privește mijloacele de comunicare (telefon, e-mail etc.) și frecvența comunicării;
 • măsurarea interesului clienților noștri față de produsele Goodyear și o mai bună înțelegere a interacțiunii cu clienții prin e-mailuri de marketing, inclusiv prin realizarea de cercetări statistice și de altă natură, precum și de analize de date cu privire la starea e-mailurilor (netransmise, transmise, deschise);
 • posibilitatea Goodyear de a oferi publicitate și oferte adaptate la nevoile clienților săi, astfel încât Goodyear să-și poată comercializa mai bine produsele;
 • vânzarea oricărei părți din afacerea sau activele noastre ori achiziția de către un terț a majorității activelor noastre, caz în care datele cu caracter personal ar putea fi incluse într-unul dintre activele vândute;
 • prevenirea activității frauduloase sau infracționale, a utilizării abuzive a produselor sau serviciilor noastre, precum și securitatea sistemelor, a arhitecturii și a rețelelor noastre IT; și
 • atingerea obiectivelor noastre în materie de responsabilitate socială și corporativă.
Beneficiarii terți
Putem transfera date cu caracter personal membrilor personalului nostru (în măsura în care este necesar pentru realizarea sarcinilor acestora) și altor societăți din grupul Goodyear. Societățile din grup vor acționa fie în calitate de operator separat (caz în care veți fi informat separat cu privire la prelucrarea datelor), fie vor prelucra datele cu caracter personal numai în numele sau la cererea operatorului (acționând deci în calitate de persoană împuternicită de operator).
În plus, putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal și unor persoane terțe împuternicite de operator din afara grupului Goodyear, pentru atingerea obiectivelor enumerate mai sus, în măsura în care acest lucru este necesar în scopul respectării dispozițiilor noastre.
Astfel de persoane terțe împuternicite de operator includ:
 • furnizorii noștri de servicii (IT), furnizorii de servicii cloud și furnizorii de baze de date;
 • consultanții, furnizorii și prestatorii noștri de servicii, care ajută Goodyear să-și promoveze și să-și comercializeze produsele și serviciile, care stochează și analizează datele cu caracter personal, care realizează evaluări, studii și anchete în rândul utilizatorilor și consumatorilor, care comunică cu dumneavoastră în numele Goodyear și care prelucrează și efectuează tranzacții, inclusiv achiziții și montări de anvelope și/sau alte servicii auto și în măsura în care există, în alt mod, necesitatea de a furniza comunicări sau servicii promoționale utilizatorilor și clienților Site-ului web.
Datele dumneavoastră personale pot fi, de asemenea, dezvăluite:
 • oricărui terț căruia îi transferăm oricare dintre drepturile sau obligațiile noastre în baza unui contract relevant;
 • oricărui organism național și/sau internațional de reglementare, de aplicare a legii sau de schimb sau oricărei instanțe, în cazul în care suntem obligați să facem acest lucru de către legile sau reglementările aplicabile sau la cererea acestora; și
 • oricărei autorități publice centrale sau locale și oricăror altor organisme statutare sau publice.
Orice informații furnizate de utilizatori în formularul de înregistrare online a garanției anvelopelor disponibil pe acest Site web nu vor fi partajate cu niciun terț decât în condițiile prevăzute de lege.

Transferurile transfrontaliere de date
Datele cu caracter personal transferate în interiorul sau în afara Goodyear pot fi prelucrate și într-o țară din afara Spațiului Economic European, din care fac parte statele membre UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia („SEE”).
Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate în afara SSE, vom utiliza clauzele contractuale standard ale UE, aprobate de Comisia Europeană, înainte de a realiza transferul, pentru a asigura protecția necesară datelor cu caracter personal transferate. Puteți solicita informații suplimentare în acest sens și puteți obține o copie a acordului de garanție corespunzător pus în aplicare prin exercitarea drepturilor dumneavoastră stabilite mai jos (consultați secțiunea „Drepturile dumneavoastră”).

Păstrarea datelor
Goodyear va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal numai timp de 4 ani de la ultima dumneavoastră vizită pe Site-ul nostru web.
Cu toate acestea, dacă anumite persoane doresc ca datele lor cu caracter personal să fie șterse din bazele noastre de date înainte de expirarea acestui termen, acestea pot solicita acest lucru după cum se descrie mai jos.

Drepturile dumneavoastră
Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum au fost prelucrate de Goodyear în baza prezentei Politici. În cazul în care considerați că informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, puteți, de asemenea, solicita corectarea acestora. Goodyear va corecta imediat orice astfel de informații.
De asemenea, aveți dreptul:
 • să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • să solicitați prelucrarea limitată a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • să vă retrageți consimțământul, în cazul în care Goodyear a obținut consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (fără ca această retragere să afecteze legalitatea prelucrării înainte de retragere);
 • să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct; sau
 • să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, în anumite cazuri în care Goodyear prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în baza altui temei juridic decât consimțământul dumneavoastră,
iar Goodyear va da curs acestor solicitări, retrageri sau obiecții, în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor.
În plus, aveți și dreptul la portabilitatea datelor. Este vorba despre dreptul de a obține datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat Goodyear, într-un format electronic structurat, utilizat în mod curent, și dreptul de a transmite aceste date unui terț, fără obstacole din partea Goodyear și sub rezerva propriilor obligații de confidențialitate.
În vederea exercitării drepturilor de mai sus, trimiteți un e-mail la adresa inspektor_ochrony_danych@goodyear.com.
Dacă nu doriți să primiți e-mailuri sau alte comunicări de la Goodyear, vă rugăm să vă modificați preferințele de comunicare, trimițând un e-mail la marketing@premio.pl. Goodyear va da curs tuturor solicitărilor dumneavoastră de ștergere a numelor din orice listă de adrese poștale sau de e-mail, în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor.
Dacă aveți întrebări sau nu sunteți mulțumit de modul în care Goodyear prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne trimiteți un mesaj la ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa, Polonia sau prin e-mail la marketing@premio.pl. Vom analiza reclamația dumneavoastră și vă vom contacta cât mai curând posibil.
De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la autoritatea competentă în materie de protecția datelor.

Alte site-uri web
Site-ul web Goodyear poate conține linkuri către alte site-uri web; de aceea, facem eforturi pentru a oferi linkuri numai către site-uri web care au aceleași standarde ridicate și același respect pentru viața privată ca și noi. Cu toate acestea, Goodyear nu răspunde pentru conținutul sau practicile de confidențialitate utilizate de alte site-uri web.

Copiii
Goodyear nu colectează, nu utilizează și nu dezvăluie cu bună știință datele cu caracter personal (cum ar fi numele, adresa și numărul de telefon) ale copiilor sub 16 ani prin intermediul niciunui Site web, fără a obține în prealabil consimțământul unui părinte sau tutore legal. Goodyear nu permite copiilor sub 16 ani să se înregistreze sau să participe la concursuri sau promoții pe acest Site web. Cu toate acestea, dacă părintele sau tutorele unui copil cu vârsta sub 16 ani consideră că copilul său a furnizat către Goodyear date cu caracter personal, părintele sau tutorele copilului respectiv trebuie să contacteze Goodyear, dacă dorește ca aceste informații să fie șterse din sistemele Goodyear. În cazul în care Goodyear obține informații cu privire la deținerea unor date cu caracter personal despre un copil cu vârsta sub 16 ani, în formă recuperabilă în fișierele sale, Goodyear va șterge informațiile respective din fișierele existente.
În plus, orice persoană cu vârsta sub 16 ani trebuie să obțină permisiunea părinților sau a tutorelui, înainte de a utiliza sau dezvălui orice date cu caracter personal pe acest Site web.

Actualizarea prezentei Politici
Orice viitoare actualizare la procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum este descris în prezenta Politică, vă vor fi aduse la cunoștință în prealabil, pe Site-ul nostru web (printr-un mesaj pop-up sau în alt mod), precum și prin alte canale de comunicare obișnuite (de exemplu, prin e-mail, dacă este disponibil).

[1]              Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
[2]              O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, ori la unul sau mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.